Pencinar.se © 2012 

 

 

WESANXANEYA CANDA KURDI

 

LÍkolÓn li folklora kurdi ya bi devoka kurmanci dike. KilasÓkÍn kurdi yÍn hetanÓ 1923an ku bi alfabeya erebÓ hatine nivisandin, werdigerine alfabeya latÍni.

Herweha projeyeke pirtukÍn zarokan jÓ ji cirokÍn folklori yen rawilan (fabil) amade kiriye ku ji 100 pirtukÓ pÍk hatiye.

Besek ji wesanxaneyÍ cap e.

Em dikarin alikariya niviskarÍn kurd bikin da ew pirtukÍn xwe bi erzani cap bikin. KÍ bivÍ ku pirtŻkÍn xwe cap bike, bila tÍkili bi me re deyne. PistÓ capkirinÍ em dikarin pirtukÍn wan bi transportÍ ji SwÍdÍ u bi erzani, wek pirtukÍn kulturi bihinerin hemu welaten EwrupayÍ.